PDA

View Full Version : SQLشفیعی
یک شنبه 15 تیر 1382, 22:03 عصر
سلام
1- چگونه می توان از دستورات SQL در بیسیک استفاده کرد
2- برای حذف کامل اطلاعات یک جدول باید چکار کرد

Abbas Arizi
یک شنبه 15 تیر 1382, 22:43 عصر
برای اجرای دستورات SQL باید از شیی Command در ADO استفاده کنید.
حذف یک جدول هم با دستور DROP TABLE (از دستورات SQL) امکان پذیر است.

jannati
دوشنبه 16 تیر 1382, 07:34 صبح
دوست عزیز
من در برنامه هایم برای استفاده ازاس کیو ال query مورد نظرم را به صورت یک stringتعریف کرده و بعد به شکل زیر به adodc متصل میکنم.مثلا:

strsql = "select * from vahed where name='" & vahedname & "'"
Adodc4.RecordSource = strsql
Adodc4.Refresh

امیدوارم مفید بوده باشد