PDA

View Full Version : شرحی بر رمزنگاریyassi
چهارشنبه 04 شهریور 1383, 08:53 صبح
با سلام.......
من یه مقاله کوچولو در مورد رمزنگاری نوشتم .. امیدوارم به دردتون بخوره..........

رمز نگاری به طور کلی به دو دسته رمزنگاری مبتنی بر الگوریتم و رمزنگاری مبتنی بر کلید تقسیم میشود. در رمزنگاریهای مبتنی بر الگوریتم فقط بر روی داده ای که قرار است رمز شود(توسط یک الگوریتم خاص) رمزنگاری صورت میگیرد.ولی در رمزنگاریهای مبتنی برکلید از یک داده خارجی به نام کلید در الگوریتم رمزنگاری و یا رمزگشایی استفاده میشود
. رمزنگاری مبتنی بر کلید بسته به اینکه در رمزگذاری و رمزبرداری از چه نوع کلیدهایی استفاده میشود به دو زیرگروه به نامهای رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن تقسیم میشوند.در رمزنگاری متقارن هم در عمل رمزگذاری وهم در عمل رمزبرداری از یک نوع کلید استفاده میشود، ولی در رمزنگاری نامتقارن در هر فرایند رمزگذاری و رمزبرداری از دو نوع کلید استفاده میشود که به این دو کلید که به صورت متناظر عمل می کنند،زوج کلید گفته می شود. هر داده ای که توسط یکی از این دو زوج کلید رمزگذاری شود منحصرا توسط زوج دیگر این کلید قابل رمز برداری خواهد بود. در این مکانیزم هر فردی دارای یک کلید خصوصی است که نزد خودش نگه می دارد و یک کلید عمومی که نزد بقیه افرادی که قرار است با او ارتباط رمز شده داشته باشند نگهداری می شود. در این حالت برای ارسال پیامهای رمز،شخص فرستنده،متن ارسالی را توسط کلید عمومی شخص گیرنده رمزگذاری می کند و سپس اقدام به ارسال متن رمز شده می نماید. با این کار در کل محیط شبکه تنها شخصی که کلید خصوصی متناظر با آن کلید را نزد خود دارد، می تواند متن رمز شده را رمزگشایی کند.
حال اگر قبل از ارسال متن رمز شده، فرستنده با اعمال یک الگوریتم خاص و با استفاده از کلید خصوصی خودش متن رمز شده را امضای دیجیتالی نماید، در سمت مقابل،گیرنده پیام می تواند با استفاده از کلید عمومی فرستنده از هویت واقعی فرستنده پیام اطمینان حاصل کند.
با این روش به سه اصل امنیت شبکه یعنی محرمانگی، تمامیت و انکارناپذیری دست می یابیم.

برگرفته از مجله شبکه شماره 45
باتشکر
بای بای