PDA

View Full Version : نمایش کنترلها بصورت گرافیکیمحمد حسین شکور
چهارشنبه 18 تیر 1382, 10:22 صبح
در بعضی از بازیها و ... اغلب کنترلها مثل scrollbar یا slider یا ....بصورت تصاویر گرافیکی و اشکال مختلف طراحی شده برای تهیه برنامه ای به این صورتها آیا API خاصی وجود دارد چگونه می توان این کار را انجام داد . من بوسیله تصاویر بعضی از این کنترلها را شبیه سازی کردم ولی چندان جالب نشد

محمد حسین شکور
یک شنبه 22 تیر 1382, 10:55 صبح
یکی جواب بده

سعید قدیری مقدم
یک شنبه 22 تیر 1382, 21:07 عصر
من منظور دقیق شما رو از شبیح سازی متوجه نشدم اما بنظرم شما به کمک همان تصاویر و در قالب activeX میتونید این کار رو بکنید.