PDA

View Full Version : تغییر رنگ Background یک textbox در #Calaveh
شنبه 15 تیر 1387, 02:07 صبح
سلام دوستان
به این چطور مقدار بدم ؟
txtop.BackColor
نیاز به گفتن نیست که txtop اسم textbox هست و من می خوام وسط برنامه رنگ اینو تغییر بدم . ممنون .

Sajjad.Aghapour
شنبه 15 تیر 1387, 02:21 صبح
txtop.BackColor = Color.Red;

alaveh
شنبه 15 تیر 1387, 04:30 صبح
txtop.BackColor = Color.Red;

ممنون ولی جواب نداد
از Using خاصی باید استفاده کنم برای color ؟

alaveh
شنبه 15 تیر 1387, 04:41 صبح
دست شد
بازم ممنون
باید اینو هم اضافه می کردم :
using System.Drawing
البته 1 مورد رو نتونستم انجام بدم
systemcolors و color فقط نام رنگ رو می گیرند . اگر بخوایم از رنگی استفاده کنیم که خودمون ساختیم چی ؟ یعنی بخوایم کد رنگ رو بدیم به جای اسمش .

Sajjad.Aghapour
شنبه 15 تیر 1387, 10:23 صبح
Color.FromArgb