PDA

View Full Version : سوال: ویژگی splitsara_wait_for_you
شنبه 22 تیر 1387, 10:49 صبح
سلام
خسته نباشید
اگر ممکن است در مورد ویژگی split توضیح دهید.این ویژگی چه استفاده ایی دارد؟یک نمونه کد هم برایم بگذارید.
با تشکر

Sajjad.Aghapour
شنبه 22 تیر 1387, 11:28 صبح
split به معنای از هم جدا کردن برای تبدیل یک رشته به ارایه ای از رشته به کار میره....


string s = "this is csharp forum";
string[] array = s.Split(' ');

در این مثال متغیر s پیمایش میشه و هر جا به space رسید رشته از اونجا قطع شده و در خانه مربوطه از array ریخته میشود.یعنی در اینجا خواهیم داشت....


array[0] = "this";
array[1] = "is";
array[2] = "csharp";
array[3] = "forum";