PDA

View Full Version : سوال: رسم دو محور عمود برهمr_sabzevari
یک شنبه 06 مرداد 1387, 10:01 صبح
چطور ميشود دو محور عمود بر هم رسم كرد طوري كه با كوچك و بزرگ شدن صفحه مختصات آن عوض نشود؟

رافعی مهدی
یک شنبه 06 مرداد 1387, 10:46 صبح
اگر محورهایتان را در دستگاه مختصات محلی Client رسم کنید, مختصاتش بر اساس گوشه ی بالا و سمت چپ فرم در زمان resizing تغییر پیدا می کند. ولی اگر مختصات این ترسیمات را از Client Coordinates به Screen Coordinates انتقال دهید, حتی اگر فرم خود را هم جابجا کنید دیگر هیچ حرکتی نمی کنند. برای این کار از توابع زیر استفاده میشود:PointToScreen(); //CC2SC
PointToClient(); //SC2CC

ولی در هیچ یک از این مختصات ها با کوچک و بزرگ شدن صفحه, تعامد خطوط بر هم نمی خورد!