PDA

View Full Version : سوال: قرار دادن فایل word در sql و باز کردن فایل ذخیره در sqlomidjadidolislam
پنج شنبه 24 مرداد 1387, 17:24 عصر
دوستان سلام
قرار دادن فایل word در sql و باز کردن فایل ذخیره در sql چگونه است
میخوام چند تا فایل را در دیتابیس گذاشته و یکی یکی آن ها را باز کنم

بانوآفتاب
پنج شنبه 24 مرداد 1387, 21:01 عصر
میتونید مسیر فایل ها رو توی دیتابیس ذخیره کنید، با داشتن مسیر با استفاده از این کد میتونید فایل ها را درون برنامه Word باز کنید.


// Declare Variables
Microsoft.Office.Interop.Word.Application word_application;
Microsoft.Office.Interop.Word.Document word_document;
object obj_missing;
object file_path;
// New Objects
word_application = new Microsoft.Office.Interop.Word.Application();
word_document = newDocument();
obj_missing = System.Reflection.Missing.Value;
file_path = "I:\\templates.dot";
// Open Application
word_application.Documents.Add(ref file_path, ref obj_missing, ref obj_missing, ref obj_missing);
// Visible Application
word_application.Visible = true;

omidjadidolislam
شنبه 26 مرداد 1387, 17:59 عصر
میتونید مسیر فایل ها رو توی دیتابیس ذخیره کنید، با داشتن مسیر با استفاده از این کد میتونید فایل ها را درون برنامه Word باز کنید.


// Declare Variables
Microsoft.Office.Interop.Word.Application word_application;
Microsoft.Office.Interop.Word.Document word_document;
object obj_missing;
object file_path;
// New Objects
word_application = new Microsoft.Office.Interop.Word.Application();
word_document = newDocument();
obj_missing = System.Reflection.Missing.Value;
file_path = "I:\\templates.dot";
// Open Application
word_application.Documents.Add(ref file_path, ref obj_missing, ref obj_missing, ref obj_missing);
// Visible Application
word_application.Visible = true;


آقا ممنون از محبت شما
منظور از سه آرگومان object-missing چیست؟ اگه ممکنه این کد را کمی توضیح بفرمائید چون خواندن و نوشتن در فایل word را نمیدانم