PDA

View Full Version : سوال: Instance های یک فرمregbyte
چهارشنبه 06 شهریور 1387, 12:04 عصر
چطوری می تونم به Instance ایجاد شده یک فرم که در حافظه است دستری پیدا کنم؟

Zaparo
چهارشنبه 06 شهریور 1387, 13:03 عصر
میشه بیشتر توضیح بدید

regbyte
چهارشنبه 06 شهریور 1387, 13:37 عصر
من یه Instance از یک فرم ایجاد کردم، درون این نمونه یک UserControl قرار داره، حالا می خوام به یک Botton که درون Instace قرار داره از داخل UserControl دسترسی پیدا کنم.

Amir Oveisi
چهارشنبه 06 شهریور 1387, 13:43 عصر
با استفاده از ویژگی Controls فرم و usercontrol تون.

موفق باشید
jooje

regbyte
چهارشنبه 06 شهریور 1387, 14:00 عصر
من از کامپوننت DotNetBar استفاده کردم،
از ExpandablePanel که درون آن ItemPanel قرار دارد، و ButtonItem ها در ItemPanel قرار دارد استفاده می کنم.
ExpandablePanel > ItemPanel > ButtonItem
اما با استفاده از ویژگی Controls نمی توانم به ButtonItem های درون ItemPanel دسترسی داشته باشم.

لطفا راهنمایی کنید.

Amir Oveisi
چهارشنبه 06 شهریور 1387, 14:04 عصر
تو documentation مربوط بهش ببینین چجوری اینارو به هم ارتباط داده
فکر کنم از رو اون بتونین دسترسی پیدا کنین

regbyte
چهارشنبه 06 شهریور 1387, 14:14 عصر
از Items استفاده کردم، حل شد.
آیا راه ساده تری از:foreach (Control c in ParentForm.Controls)
{
if (c.Name == "PanelMenu")
foreach (Control ep in c.Controls)
{
if (ep.Name == "ExpandablePanel1")
foreach (DevComponents.DotNetBar.ItemPanel ip in ep.Controls)
{
if (ip.Name == "ItemPanel1")
foreach (DevComponents.DotNetBar.ButtonItem bi in ip.Items)
{
if (bi.Name == "bItm1") bi.Visible = false;
}
}
}
}


وجود دارد؟