PDA

View Full Version : سوال: کاربرد و چگونه پیاده سازی توابع set , get در کلاسهاSalar Ashgi
پنج شنبه 14 شهریور 1387, 16:55 عصر
سلام دوستان ، من میخواستم توضیحی در مورد پیاده سازی توابع set , get در کلاسها

و کاربردشان ، بفرمایید !!! ممنون و متشکر !!!!!:لبخندساده:

Salar Ashgi
پنج شنبه 14 شهریور 1387, 19:10 عصر
دوستان من منتظر راهنمایی شما عزیزان هستم !!!!:لبخندساده:

مهرداد تاجدینی
پنج شنبه 14 شهریور 1387, 22:04 عصر
یرای ایجاد خاصیت (Property) برای یک کلاس از توابع get و set استفاده می کنیم. تابع get مقدار Property را بر می گرداند و تابع set مقدار Property را ست می کند.
در مثال زیر یک کلاس تعریف شده که حاوی یک Property با نام FirstName می باشد. به نحوه تعریف این Property دقت بفرمایید.


1 class Student
2 {
3 string m_FirstName;
4
5 public string FirstName
6 {
7 set
8 {
9 m_firstName = value;
10 }
11 get
12 {
13 return m_FirstName;
14 }
15 }
16 }

//
// In Main() Method:
//
17 Student stu = new Student();
18 stu.FirstName = "Mehrdad";

19 Console.WriteLine(stu.Firstname)


کلاس Student حاوی یک Property به نام FirstName از نوع String است. وقتی به این خاصیت مقدار میدهیم(در سطر 18) تابع set مربوط به این خاصیت فراخونی می شود و مقدار جدید Property از طریق متغیری به نام value قابل دسترس است (در اینجا مقدار value برابر "Mehrdad" است). حال باید این مقدار را در یک متغیر عضو کلاس ذخیره کنیم.
در سطر 19 مقدار property باید ارزیابی شود. در این حالت تابع get فراخوانی می شود و هر چیزی را که این تابع برگرداند, به عنوان مقدار property تلقی خواهد شد.

رضا عربلو
پنج شنبه 14 شهریور 1387, 23:57 عصر
همچنین می توانید از default property استفاده کنید


public string propertynem {get; set;}