PDA

View Full Version : سوال: فرم و کنترلهاطبیب دل
یک شنبه 31 شهریور 1387, 21:17 عصر
چطور می شه وقتی اندازه فرم فرزند رو تغییر میدی کنترلها هم تغییر کنند؟(جا بجا شوند)

h.jaza
یک شنبه 31 شهریور 1387, 21:53 عصر
بسته به کنترلی که استفاده می کنید، با تنظیم Dock یا Anchor اون کنترل، خیلی ساده می تونید این امکان رو داشته باشید که با تغییر سایز فرم، مکان کنترل ها هم تغییر کنه.

solaleh
یک شنبه 31 شهریور 1387, 22:09 عصر
برای اینکه با تغییر اندازه فرم کنترل هم تغییر کند، کافیست خاصیت Anchor کنترل مربوطه را به none تغییر دهید.