PDA

View Full Version : آیا در#C میتوان تحت ویندوز CEبرنامه نویسی انجام داد ؟saha
پنج شنبه 23 مهر 1383, 02:44 صبح
آیا در#C میتوان تحت ویندوز CEبرنامه نویسی انجام داد ؟در غیر این صورت با جه زبانی میتوان این کار را انجام داد.

Vahid_Nasiri
پنج شنبه 23 مهر 1383, 11:00 صبح
http://www.codeproject.com/netcf/Signature_Capture.asp
=======
ولی در کل اگر به قسمت embedded programming سایت مایکروسافت مراجعه کنید eMbedded Visual C++ 4.0 مخصوص این وسایل به حجم حدود 50 مگ برای دانلود موجود است.

http://www.microsoft.com/technet/downloads/wince.mspx