PDA

View Full Version : سوال: ویروس سنجی فایل هنگام AttachFile در ارسال نامهsh.shad
دوشنبه 16 دی 1387, 15:28 عصر
چگونه میتوان فایل پیوست شده به نامه را از نظر ویروسی بودن یا نبودن بررسی کرد؟ از چه نرم افزاری میتوان استفاده کرد؟ طریقه ی استفاده از آن را توضیح دهید؟
با تشکر