PDA

View Full Version : چند فرمی



mojtaba.baghban
شنبه 05 بهمن 1387, 13:22 عصر
من می خواهم وقتیکه در یک فرم، فرم دیگری را فراخوانی می کنم تا زمانیکه فرم دوم باز است هنگام کلیک بر روی فرم اول صدای دینگ بدهد همانند وقتیکه openDialogFile را باز می کنیم

Sajjad.Aghapour
شنبه 05 بهمن 1387, 15:39 عصر
Console.Beep()

برای چک کردن open بودن فرم چک کنید در بین فرم های باز برنامه فرم دوم هم هست یا نه


Application.OpenForms

RED-C0DE
شنبه 05 بهمن 1387, 16:48 عصر
فرم دوم رو بصورت :

frm2.ShowDialog(this);

فراخوانی کنید...