PDA

View Full Version : سوال: بدست آوردن شماره گزینه انتخاب شده در ListViewsysman_20
چهارشنبه 05 فروردین 1388, 12:55 عصر
چگونه می توانم شماره ی ایندکس انتخاب شده توسط کاربر را در لیست ویو بدست آورم؟:لبخندساده:

als_1360
جمعه 06 شهریور 1388, 00:41 صبح
با استفاده از اين listView1.SelectedItems

Reza_Yarahmadi
جمعه 06 شهریور 1388, 12:25 عصر
listView1.SelectedItems[0].Index