PDA

View Full Version : سوال :برنامه اجرای commandهای ویندوزreza_6694
یک شنبه 23 فروردین 1388, 09:36 صبح
لطفا کمک کنید می خوام یک برنامه بنویسم که تمام Commandهای ویندوز را در ان بتوان اجرا و نتایج آن را مشاهده نمود.
راهنمایی با Win exe