PDA

View Full Version : اجرا شدن قسمتی از برنامه؟morteza_1234m
پنج شنبه 27 فروردین 1388, 22:29 عصر
دوستان ما در وی بی کلاسی داشتیم که وقتی کدها را درونش می نوشتیم فقط یک بار اجرا می شد. تو #C همچنین چیزی هست.