PDA

View Full Version : سوال: تشخیص دیده شدن یک فرم یا برعکس روی صفحه نمایشantisocial
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1388, 20:17 عصر
سلام
چه جوری میشه فهمید یه فرم روی صفحه دیده میشه یا Hide شده؟
با تشکر

Mr.Moghadam
پنج شنبه 03 اردیبهشت 1388, 00:10 صبح
شاید
if ( form1.Visible==true )
}


{

hsmfaridmehr
پنج شنبه 03 اردیبهشت 1388, 01:20 صبح
اگر منظورت فعال یا غیر فعال بودن از کد زیر می تونی استفاده کنیprivate const int WM_ACTIVATEAPP = 0x001C;


[System.Security.Permissions.PermissionSet(System.S ecurity.Permissions.SecurityAction.Demand, Name = "FullTrust")]
protected override void WndProc(refMessage m)
{

if ((((int)m.WParam != 0)))
{
//Application is Active
}
else
{
//Application is Inactive
}

base.WndProc(ref m);
}


اگر هم نه از همون خاصیت Visible استفاده کن

Unknownlive
پنج شنبه 03 اردیبهشت 1388, 14:26 عصر
سلام نمی دونم منظورت چی بوده ولی فکر کنم این کارت را درست کنه؟
this.Activate البته این را تو فرم مربوطه باید بزنی
البته از دستور Form1.ActiveForm می تونی استفاده کنی که به جای Form1 نام فرم دلخواه را وارد کنید.

Unknownlive
پنج شنبه 03 اردیبهشت 1388, 14:30 عصر
اابته می تونی از خاصیت Form1.ActiveForm هم استفاده کنی به جای Form1 اسم هر فرمی که خواستی قرار بده!

Unknownlive
پنج شنبه 03 اردیبهشت 1388, 14:31 عصر
البته می تونی از کد Form1.ActiveForm استفاده کنی که نام فرم دلخواه را به جای Form1 قرار بدید