PDA

View Full Version : سوال: آیا می دانید سیستم شما چه مدت است که روشن است؟وحید پیرمرادیان
جمعه 18 اردیبهشت 1388, 23:25 عصر
برای فهمیدن این موضوع از خاصیت TickCount در کلاس Environment در فضای نام System که یک مقدار int را بر می گرداند استفاده می کنیم. (بر حسب میلی ثانیه)