PDA

View Full Version : سوال: مشخص شدن یک سطر ویرایش شده از دیتاگریدmori_1367
دوشنبه 21 اردیبهشت 1388, 11:36 صبح
من دو فرم دارم فرم اول فرم پزشک که یک دیتا گرید و یک دکمه ویرایش دارد و فرم دوم فرم ویرایش اطلاعات پزشک که اطلاعات پزشک در آن ویرایش می شود وقتی یک پزشک از دیتا گریدانتخاب می کنم و روی دکمه ویرایش کلیک می کنم این فرم را باز می کند و اطلاعات یک پزشک ویرایش می کند وقتی این فرم را می بندم اطلاعات تمام پزشکان در دیتا گرید فرم پزشک نشان داده می شود برنامه ام این کارها را می کند من فقط می خواهم سطری که ویرایش شد ایندکس روی این سطر باشد چگونه بگویم؟؟؟کد دکمه ویرایش را می فرستم لطفا شما هم کد بنویسید؟؟؟
Form16 f16 = new Form16();

f16.ShowDialog();
search(); }