PDA

View Full Version : باز کردن دو فرم با قابلیت حرکت روی دو فرموحید پیرمرادیان
دوشنبه 21 اردیبهشت 1388, 16:04 عصر
سورس برنامه را از ضمیمه دریافت کنید.

NewFoxStudent
دوشنبه 21 اردیبهشت 1388, 17:08 عصر
خوب این به چه درد میخوره
میشه یه توضیح مختصر بدید

sd.CSharpProgrammer
دوشنبه 21 اردیبهشت 1388, 18:17 عصر
جناب آقای وحید پیرمرادیان میشه بگی هدفت از این پست چی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وحید پیرمرادیان
دوشنبه 21 اردیبهشت 1388, 21:25 عصر
خوب این به چه درد میخوره
میشه یه توضیح مختصر بدید

این برنامه خاصیت متد AddOwnedForm را نشان می دهد. ویژگی این متد این است که اگر فرم 2 بوسیله این متد توسط فرم 1 فراخوانی و اجرا شد با بستن فرم 1 و یا حداقل رسانی فرم 1 فرم 2 نیز بسته و یا حداقل رسانی می شود.