PDA

View Full Version : ارسال مقدار به پارامتر فیلد کریستال ریپورت در #Cبهنام بهمنی
شنبه 26 دی 1383, 15:45 عصر
با سلام
من یک sp به شکل زیر دارم

CREATE PROCEDURE sptblCompany @CompanyNo Numeric AS
select * from tblCompany where (CompanyNo=@CompanyNo)

آن را به یک ریپورت(صفحه کریستال ریپورت) در #C وصل کرده ام و کریستال ریپورت برای ایتم ورودی sp من یک پارامتر فیلد ایجاد کرده است ، اکنون می خواهم قبل از اینکه صفحه ریپورت را نشان دهم به این پارامتر فیلد مقدار پاس بدهم .

در صورت امکان راهنمایی کنید.
متشکرم.

بهنام بهمنی
یک شنبه 04 بهمن 1383, 14:38 عصر
با سلام
هر crystalreportviewer دارای مشخصه ای به نام SelectionFormula است که میتوان با استفاده از آن فیلتر درخواستی را بر روی جدول اعمال کرد مانند زیر :

CrystalReportViewer1.SelectionFormula =
{tblCompany.Active} = true

برای اطلاعات بیشتر مستندات زیر را در گوگل جستجو کنید :

crnet_adonet.pdf
rtm_designerandwinformsviewer.pdf
rtm_reportingoffadonetdatasets.pdf