PDA

View Full Version : سوال: بررسی پیش شرایط در یکی از خصوصیت های فرمmori_1367
دوشنبه 18 خرداد 1388, 10:53 صبح
من یک منوی ثبت کارهای بیمار دارم که وقتی روی آن کلیک می کنم فرم ثبت باز می شود که

یک سری textbox ویک دکمه ثبت دارد اما برای ثبت کارهای بیمار یک پیش شرایط وجود دارد

(بیماری در سیستم ثبت پذیرش قطعی شده باشد ) من باید این پیش شرایط را بررسی کنم اگر

برقرار بود اجازه بدهم اطلاعاتی در این فرم وارد شود و سپس دکمه ثبت کلیک شود من در کدام

خصوصیت فرم این پیش شرایط را بررسی کنم در منو نمی توانم این کار را کنم ؟؟؟

Open-Source
دوشنبه 18 خرداد 1388, 11:09 صبح
بهترین جا همان Form_Load میباشد.
به راحتی میتونی یه شرط رو بررسی کنی.