PDA

View Full Version : سوال: کنترل کمبو باکسdare_khamosh
یک شنبه 24 خرداد 1388, 11:44 صبح
چه کار کنم تا نوشته های توی کمبو باکس به جای اینکه از چپ به راست باشن از "راست به چپ" باشن
ممنون

Reza_Yarahmadi
یک شنبه 24 خرداد 1388, 12:41 عصر
خاصیت RigthToLeft کمبو رو برابر True بذار

بیژن پارسی
یک شنبه 24 خرداد 1388, 12:56 عصر
شما میتوانید خاصیت RightToLeft کمبوباکس خود را بهYes تغییر دهید .
ونیز خاصیت RightToLeftLayout فرم خود راکه کمبوباکس بر روی آنست به true و خاصیت RightToLeft فرم خود به Yesتغییر دهید ، امتحان کنید .

dare_khamosh
یک شنبه 24 خرداد 1388, 17:02 عصر
ممنون
اما من می خواستم از یه روش دیگه استفاده کنم
این روشی که شما میگین کار میکنه اما جای فلش کشو رو هم عوض می کنه(یعنی از سمت راست می بره سمت چپ) اما من نمی خوام اینجوری بشه
بازم ممنون:اشتباه: