PDA

View Full Version : سوال: فشار دادن دکمه f6 و ثبت اطلاعاتmori_1367
دوشنبه 25 خرداد 1388, 18:33 عصر
من یک فرم ثبت بیمار دارم که در این فرم یک دکمه ثبت دارد و یک سری textbox در مورد مشخصات بیمار که هر وقت روی دکمه ثبت کلیک می کنیم اطلاعات در جدول بیمار ثبت
می شود من می خواهم وقتی کلید f5 را از صفحه کلید فشار می دهم این اطلاعات در جدول بیمار ثبت شود لطفا کد این برنامه را بنویسید؟؟؟؟؟؟؟/

NewFoxStudent
دوشنبه 25 خرداد 1388, 18:47 عصر
خاصیت KeyPreview فرمت رو True کن
با فرض اینکه اسم دکمه ثبت اطلاعات cmdSaveData هست
از کد زیر توی رویداد KeyPress فرمت استفاده کن


if (e.KeyChar == (char)Keys.F5)
cmdSaveData.PerformClick();

نیما حتمی
یک شنبه 10 مرداد 1389, 13:24 عصر
سلام بچه ها.این کد جواب نمی ده هر کاری می کنم.

mmd2009
یک شنبه 10 مرداد 1389, 13:39 عصر
با سلام

تو رویداد Key_Down مربوط به فرم اینو بنویس سایت مشکلت حل شدif (e.KeyCode == Keys.F6)
buttoninsert(sender, e);
خاصیت KeyPreview فرمت رو True کن