PDA

View Full Version : سوال: یک مثال ساده و یک پرسش در رابطه با نمودار DFD (همراه با تصویر)Jason.Bourne
شنبه 13 تیر 1388, 11:20 صبح
من برای درک بهتر نمودار DFD یک مثال را در اینجا عنوان میکنم. دوستان عزیز لطف کنند و من را راهنمایی کنند.

کدام یکی از دو نمودار زیر صحیح تر به نظر میرسند؟!
هدفی که در هر دو نمودار مد نظر بوده است، وارد شدن موجودیت خارجی (کاربر) به سیستم بوده است.
http://img.majidonline.com/pic/206522/1.gif


http://img.majidonline.com/pic/206528/2.gif