PDA

View Full Version : اضافه کردن یوزر و تغییر نام کامپیوتر و بدست آوردن اطلاعات در مورد موارد فوقمنصور بزرگمهر
جمعه 26 تیر 1388, 00:26 صبح
اضافه کردن یوزر و تغییر نام کامپیوتر و بدست آوردن اطلاعات در مورد موارد فوق چگونه می توان بدست اورد. پیدا کردن نام کامپیوتر و یوزر فعلی را با کد My.User و My.Computer می دانم، ولی باقی موارد چگونه می باشد.