PDA

View Full Version : پرینت گرفتن اطلاعات در c#hmd123
دوشنبه 02 شهریور 1388, 18:35 عصر
سلام
چطور می تونم اطلاعات مثلا یک text box یا datagridview را پرینت بگیرم.

سهیلا صالح نوسی
دوشنبه 02 شهریور 1388, 20:11 عصر
سلام
چطور می تونم اطلاعات مثلا یک text box یا datagridview را پرینت بگیرم.
سلام
اگه یه search در این سایت بکنید چیزهای زیادی در این مورد پیدا می کنید.