PDA

View Full Version : سوال: برای باز وبسته کردن فرمesmailyehsan
جمعه 13 شهریور 1388, 10:02 صبح
برای باز و بسته کردن فرم ویا نمایش یک فرم دیگر باید از چه دستوری استفاده کنیم

mahdi_7610
جمعه 13 شهریور 1388, 10:50 صبح
برای باز کردن یک فرم


Form2 frm = new Form2();
frm.Show();

برای بستن یک فرم هم میتونی از close(); یا


Application.Exit();