PDA

View Full Version : سوال: انتقال اطلاعات بانک به نرم افزار آمار گیری SPSSmahshad2005
دوشنبه 16 شهریور 1388, 01:27 صبح
سلام دوستان
من میخوام برنامه ای بنویسم که اطلاعاتی که در پایگاه داده ذخیره میشود در نرم افزار SPSS بتوان استفاده کرد و SPSS ازاطلاعات بانک من استفاده کند و بر اساس ان آمار گیری انجام دهد ولو اینکه کل بانک در SPSS کپی شود.
1- چطور اطلاعات بانکم را در SPSS کپی کنم؟و همینطور SPSS از بانک من استفاده کند؟
2-ایا نوع بانک استفاده میکنم مهم است ومثلا sql استفاده کنم SPSS می تواند اطلاعات را در یافت کند؟

زمانی که open file spss را انتخاب میکنم موارد زیر از جمله مواردی است که می تواند باز کند


Ecel [*.xls
dbase [*.dbf
text [*.txt
Data [*.dat
AllFile[*.*
systat[*.syd
systat [*.sys

موارد دیگه ای هم هست که از از ذکر ان خوداری میکنم اما موارد دیگه هم تصور نمی کنم مربوط به یک نوع بانک باشد

بچه ها لطفا کمکم کنید:قلب: