PDA

View Full Version : سوال: مشکل آپدیت در C#‎‎‎‎‎behnam25214
جمعه 20 شهریور 1388, 22:01 عصر
سلام
من وقتی می خوام یه رکورد و آپدیت کنم اگه فیلدی
خالی با شه Error میده از پایگاه داده اکسس استفاده می کنمSsql = "Update Customer Set FirstName='" + textBox2.Text + "',LastName='" + textBox3.Text + "',Email='" + textBox4.Text + "',HomePhone=" + textBox5.Text + ",MobilePhone=" + textBox6.Text + ",Address='" + textBox7.Text + "',ZIPPostalCode=" + textBox8.Text + " Where id=" + d1 + "";
cm.Connection = con;
cm.CommandText = Ssql;
cm.ExecuteNonQuery();//تو این خط Errorمیده
con.Close();

atryad
شنبه 21 شهریور 1388, 02:14 صبح
سلام
من وقتی می خوام یه رکورد و آپدیت کنم اگه فیلدی
خالی با شه Error میده از پایگاه داده اکسس استفاده می کنمSsql = "Update Customer Set FirstName='" + textBox2.Text + "',LastName='" + textBox3.Text + "',Email='" + textBox4.Text + "',HomePhone=" + textBox5.Text + ",MobilePhone=" + textBox6.Text + ",Address='" + textBox7.Text + "',ZIPPostalCode=" + textBox8.Text + " Where id=" + d1 + "";
cm.Connection = con;
cm.CommandText = Ssql;
cm.ExecuteNonQuery();//تو این خط Errorمیده
con.Close();
با سلام
فکر کنم به خاطر نوع دادها هست ممکن نوع داده های ورودی با نوع دادهای بانک همخوانی نداشته باشد چک کن

behnam25214
یک شنبه 22 شهریور 1388, 23:55 عصر
سلام
وقتی من تمام فیلدها رو وارد کنم Errorنمی ده ولی وقتی یکی شو وارد نکنم Error میده مثلا جای فیلد موبایل خالی باشه Errorمی ده

mahdi_7610
دوشنبه 23 شهریور 1388, 00:17 صبح
نوع فیلدهایی که توی بانک گذاشتی را میشه بگی ؟

mtaboy
دوشنبه 23 شهریور 1388, 01:21 صبح
دوست من شما تو بانکت احتمالا تک Allow Nulls رو برداشتی..