PDA

View Full Version : سوال: فرمم بسته نمیشهpbiuki630
سه شنبه 21 مهر 1388, 13:35 عصر
سلام دوستان ،روز به خیر

من یه فرم دارم که توش یه سری رکورد هست،وقتی روی یکی از رکوردهام میرم فرم بعدی باز میشه و ایپطلاعاتم رو میتونم عوض کنم،ولی وقتی فرم 2 رو میبندم و بعد فرم 1 رو میخوام ببندم دوباره فرم 2 رو باز میکنه تغیرات توی فرم 2 رو یکی یکی حذف میکنه یعنی برمیگرده به حالت اول بعد فرم رو میبنده،ولی تغیرات توی دیتا بیس اعمال میشه و فقط در ظاهر به مراحل قبل برمیگرده. چی کار باید کنم؟
مرسی

اَرژنگ
سه شنبه 21 مهر 1388, 13:50 عصر
سلام دوستان ،روز به خیر

من یه فرم دارم که توش یه سری رکورد هست،وقتی روی یکی از رکوردهام میرم فرم بعدی باز میشه و ایپطلاعاتم رو میتونم عوض کنم،ولی وقتی فرم 2 رو میبندم و بعد فرم 1 رو میخوام ببندم دوباره فرم 2 رو باز میکنه تغیرات توی فرم 2 رو یکی یکی حذف میکنه یعنی برمیگرده به حالت اول بعد فرم رو میبنده،ولی تغیرات توی دیتا بیس اعمال میشه و فقط در ظاهر به مراحل قبل برمیگرده. چی کار باید کنم؟
مرسی
کدتان کو؟
از هوا نمیتونیم بگیم چه جوری درست کنید، فقش میتونیم بگیم کجاش اشکال دارید.
شما از جون این فرم بدبخت چی میخواهید؟ بگید ما درستش میکنیم (پروژه را هم ضمیمه کنید).

pbiuki630
سه شنبه 21 مهر 1388, 14:12 عصر
کدتان کو؟
از هوا نمیتونیم بگیم چه جوری درست کنید، فقش میتونیم بگیم کجاش اشکال دارید.
شما از جون این فرم بدبخت چی میخواهید؟ بگید ما درستش میکنیم (پروژه را هم ضمیمه کنید).خوب اگه بلد بودم که نمیپرسیدم، میخوام یه چیزی یاد بگیرم،کدم اینه


private void grdv2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form5 frm5 = new Form5();
frm5.Show();
frm5.txtname.Text = grdv2.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
frm5.txtfamily.Text = grdv2.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
frm5.txtcode.Text = grdv2.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
frm5.txtvila.Text = grdv2.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
frm5.maskedTextBox1.Text = grdv2.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
frm5.maskedTextBox2.Text = grdv2.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();int i, j;
j = grdv2.Rows.Count;
i = grdv2.SelectedCells[0].RowIndex;
if (grdv2.SelectedCells.Count > 0 && i != j - 1)
{
this.Text = i.ToString();
textBox1.Text = i.ToString();
textBox2.Text = grdv2.Rows[i].Cells[6].Value.ToString();
//textBox2.Text = dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString();
//textBox3.Text = dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString();
//textBox4.Text = dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("شما نمیتوانید تمام رکوردها را انتخاب کنید", "error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1);
}
}کد فرم دومم اینه


private void btnsave_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlDataAdapter da2 = new SqlDataAdapter();
da2.SelectCommand = new SqlCommand();
da2.SelectCommand.Connection = conn;
da2.SelectCommand.CommandText = " update TbProgram set firstname=@name,LAstname=@Lastname,Pcode=@pcode where firstdate=@firstdate and enddate=@enddate and vilanum=@vilanum";
da2.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@name", txtname.Text);
da2.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@lastname", txtfamily.Text);
da2.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@pcode", txtcode.Text);
da2.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@vilanum", txtvila.Text);
da2.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@firstdate", maskedTextBox1.Text);
da2.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@enddate", maskedTextBox2.Text);

conn.Open();
da2.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
conn.Close();
Form1 frm = new Form1();
frm.Show();

frm.grdv1.CurrentRow.Cells[6].Value = txtname.Text;
frm.grdv1.CurrentRow.Cells[7].Value =txtfamily .Text;

Form5 fa = new Form5();
fa.Close();}

اَرژنگ
سه شنبه 21 مهر 1388, 15:55 عصر
منظورم از 'شما از جون این فرم بدبخت چی میخواهید ؟' این است که
لطفاً توضیح بدید که انتظار دارید در چه زمانی چه اتفاقی بیافته. مثلاً : میخواهم بعد از زده شدن دگمه سیو، اطلاعات ذخیره بشه، فرم ۲ بسته شه....

هنوز نمیدونم که
شما میخواهید در چه زمانی چه انجام بشه؟

Himalaya
چهارشنبه 22 مهر 1388, 01:29 صبح
Form5 frm5 = newForm5();
frm5.Show();
frm5.txtname.Text = grdv2.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();


ارژنگ غلط نکنم این دوستمون هم مشکل پاس دادن مقدار به یه فرم دیگه رو داره (منظورم به روش درستشه)