PDA

View Full Version : سوال: بلاترين نمرهamaali20
جمعه 01 آبان 1388, 03:27 صبح
با سلام
می خواهم با کلیک بر روی دکمه After Dc 1
بین تکستهای ) Txt1(0 و) Txt2(0 و) Txt3(0 و) Txt4(0 و) Txt5(0 و) Txt6a(0 و) Txt6b(0
و) Txt7(0 و) Txt8a(0 و) Txt8b(0
1- اگر چند تای آنها بالاترین نمره را داشته باشند و عدد آنها هم مساوی باشد به ترتیب زیر اولویت بندی شوند
Males:8b , 1 , 6a , 6b , 3 , 5 , 7 , 8a ,2

2- اگر تکستهای 4 و 5 بالاترین نمره راداشته باشد
و یا اگر تکست 7 بالاترین ویا دومین عدد باشد
به تکستهای ستون بالای آن S,C,P چهار عدد اضافه شود وبه تکست A هفت عدد اضافه شود وبه تکستهای
H,D پنج نمره اضافه شود

لطفا راهنمایی کنید