PDA

View Full Version : معماری سازمانیamin_nezarat
یک شنبه 14 فروردین 1384, 15:31 عصر
انشاالله با کمک دوستان قصد دارم در این بخش درباره معماری سازمانی و طرحهای جامع ICT مطالبی را ارایه نمایم.

amin_nezarat
یک شنبه 14 فروردین 1384, 15:49 عصر
هدف از برنامه ربزی معماری سازمانی تهیه سندی است که شامل چشم انداز - اهداف و فرصتهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات به منظور حمایت از ماموریتهای سازمان است.

معماری سازمانی مجموعه ایست از نقشه های فنی - نمودارها و مستنداتی که به منظور تعریف ماموریتها - اطلاعات لازم جهت انجام ماموریتها - فناوریهای مورد نیاز و فرایندهای انتقالی لازم جهت راه اندازی فناوریهای جدید در پاسخ به تغییرات ماموریتها بکار گرفته میشود.
معماری سازمانی شامل معماری وضع موجود - معماری وضع مطلوب و یک طرح انتقالی است.

M.GhanaatPisheh
یک شنبه 14 فروردین 1384, 19:53 عصر
موفق باشید
منتظریم.

amin_nezarat
یک شنبه 21 فروردین 1384, 14:09 عصر
- فرآیند معماری سازمانی شامل سه فاز اصلی
 برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
 برنامه ریزی معماری سازمانی
 اجرای معماری سازمانی

- معماری یعنی ارائه توصیفی فنی از یک سیستم که نشان دهنده ساختار اجزاء آن ، ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل در گذر زمان می باشد.
- معماری مجموع ای است از نقشه های فنی.
- هر نقشه فنی شامل توصیف جنبه خاصی از سیستم است.
- برای توصیف جنبه های مختلف معماری از یکسری مدل استفاده می شود.
- هر مدل از علائم ،از قواعد نحوی و معنای خاصی پیروی می کند که استاندارد و شناخته شده است.
- از مدل ها می توان برای توصیف اجزاء یک سیستم ، ارتباط بین آنها و غیره استفاده کرد.
- معماری می تواند برای توصیف سیستمهای موجود ، یا سیستم هایی که قرار است در آینده ساخته شود به کار رود.
- معماری هم شامل توصیفهای ساحتاری و هم رفتاری یک سیستم است.

توصیفهای معماری باید قابل اجرا باشند ، بنابراین یکی از بخشهای معماری طراحی است به نام طراحی اجرایی که شامل منابع لازم ، زمانبندی ، هزینه ها و سازماندهی اجرایی معماری است.

amin_nezarat
یک شنبه 21 فروردین 1384, 14:10 عصر
- خصوصیات معمار
 نگرش معمار ، کلان و جامع بوده و از توجه زیاد به جزئیات خودداری می کند.
 برای بیان طرحها و ایده ها از مدلها استفاده می کند.
 خصوصیات ، رفتار و نحوه ارتباط اجزاء سیستم را به خوبی می شناسد.
 با ترکیب مناسب اجزاء ، موفق به طرحی سیستم مورد نظر می شود.

- خصوصیات معماری سازمانی
 وجود اجزاء غیر فیزیکی
اطلاعات ، فرآیندها ، جایگاههای سازمانی ، قوانین ، روشها و ...
 وجود روابط پیچیده بین اجزاء
روابط انسانی ، فرهنگ سازمانی ، عادات فردی و ...
 نیاز به انعطاف پذیری بالا
سرعت تغییرات بالا ، نیازمند به اجزاء با قابلیت استفاده مجدد

- محتویات معماری سازمانی
شامل توصیفهای متنی ، نمودارها ، ماتریسها ، طراحیهای انتقالی و استانداردها

- به خروجی های معماری سازمانی ، محصول معماری نیز گفته می شود . دو نوع محصول داریم :
 محصولات ضروری
 محصولات پشتیبانی

- توصیفهای متنی شامل :
 راهبردهای ماموریتی
 تشریح ماموریتها
 استانداردهای فنی
 فرمهای مورد استفاده
- نمودارها و ماتریسها
 نمودارهای مختلف
نمودار سازمانی
نمودار ارتباط موجودیتها
نمودار فرآیند
نمودار فعالیت
نمودار نظریه مفهومی عملیات
نمودار شبکه
 ماتریسها
ماتریس موجودیت – فرآیند
ماتریس سیستم – سیستم

amin_nezarat
دوشنبه 29 فروردین 1384, 15:17 عصر
- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
شامل تعیین چشم اندازها ، اهداف ماموریتی ، مطالعه تطبیقی ، تعیین نیازمندیهای راهبردی ، تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات

- برنامه ریزی معماری سازمانی
شامل جلب نظر مدیریت عالی ، سازماندهی مدیریتی ، تعریف فرآیند معماری سازمانی ، ایجاد معماری وضع موجود ، ایجاد معماری وضع مطلوب ، ایجاد طرحهای انتقالی ، تعریف فرآیندهای بروزرسانی معماری

- اجرای معماری سازمانی
شامل نهایی سازی معماری وضع مطلوب ، نهایی سازی طرحهای انتقالی ، پیاده سازی معماری سازمانی ، ارزیابی و بروزرسانی معماری سازمانی و طرحهای انتقالی

- چهارچوب های رایج در معماری سازمانی (متدلوژیها)
 معماری زکمن ( جان زکمن) کاربرد در تجارت و صنعت
سال 1987 ارائه شد ZIFA.com
 معماری FEAF
سال 1999 سازمان مدیریت ارشد فناوری اطلاعات آمریکا GIO.gou
 معماری C4ISR/DoDAF
سال 1996 وزارت دفاع آمریکا C3i.osd.mil
 معماری TEAF سال 2000 خزانه داری آمریکا treas.gov
 معماری TOGAF
سال 1995 Open Group opengroup.org

amin_nezarat
دوشنبه 29 فروردین 1384, 15:18 عصر
- چهار چوبهای معماری روش نیستند ، بلکه یک نوع داده مجازی ( Meta Data) به حساب می آیند.
در واقع از چهار چوبهای معماری می توان برای ایجاد ، یا ارزیابی متدلوژی استفاده کرد.

- متدلوژیها نشان دهنده یک حرکت در روی چهارچوب هستند.
- کارایی عبارت است از حاصل ضرب ‹‹ کفایت ›› در ‹‹ اثر بخشی ›› .

- راهبردهای فناوری اطلاعات
- راهبرد ، ایجاد مزیت منحصر به فرد بر تمایز سازمان با رقبا است .
‹‹ مارک هندرسون››
- راهبرد ، هنر خلق جایگاه برتر برای یک شرکت است.
‹‹ مارکیدر››
- راهبرد عبارت است از طرح و برنامه های مدیریت ، برای کسب نتایج منطبق با رسالت و اهداف سازمان.

amin_nezarat
دوشنبه 29 فروردین 1384, 15:21 عصر
- ابزار رایج در زمینه معماری سازمانی
- System Architect
Provided by : Popkin
Supported Framework : C4ISR , Zachman , FEAF
www.popkin.com

- Framework
- Provided by : ptech inc
- Supported : C4ISR , Zachman
www.ptechinc.com

- Metis
Zachman , DoDAF , TEAF , FEAF , TOGAF
www.computas.com

- Troux
www.troux.com

ahmad.yousefi
شنبه 26 مرداد 1392, 15:12 عصر
چارچوب ها یا متدلوژی ها همان مدل های مرجع هستند؟ مدل های مرجع بیش تری هم وجود دارند یا فقط همین ها هستند؟

cups_of_java
شنبه 26 مرداد 1392, 19:19 عصر
چارچوب ها یا متدلوژی ها همان مدل های مرجع هستند؟ مدل های مرجع بیش تری هم وجود دارند یا فقط همین ها هستند؟

منظورتون از مدل مرجع چیه؟

ahmad.yousefi
پنج شنبه 31 مرداد 1392, 12:21 عصر
منظورتون از مدل مرجع چیه؟

reference models

http://isa.sbu.ac.ir/ea/earefrencemodels.html

میخواستم بدونم چندتا مدل مرجع یا همون چارچوب داریم؟ آیا مقاله ای هست که این مدل ها را با هم مقایسه کرده باشد؟
ممنون