PDA

View Full Version : سوال: کلید های F1 تا F12 در فرمطبیب دل
دوشنبه 02 آذر 1388, 15:47 عصر
با سلام به دوستان
من می خوام تو فرمم وقتی کلید های F1 تا F12 زدم مثلآ دستورات موجود در یک buttton اجرا بشه صرف نظر از اینکه مکان نما در چه کنترلی باشه چطور باید این کار رو بکنم؟

AliRezaPro
دوشنبه 02 آذر 1388, 16:47 عصر
در رویداد KeyDown فرم
مثلا:
تو رویدا باتنت این رو داشته باشی
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
..
.

}
اینجوری فراخونی کن
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (e .KeyValue ==(int)Keys .F3 )

button1_Click(sender, e);
}

hozouri
دوشنبه 02 آذر 1388, 17:49 عصر
البته رویداد KeyPreview فرمتان هم باید True باشه

AliRezaPro
دوشنبه 02 آذر 1388, 23:00 عصر
حظوری جان کد بالا بدون مقدار دهی این خاصیت هم جواب میدهد