PDA

View Full Version : sql in c#.netsmhjm
جمعه 02 اردیبهشت 1384, 13:45 عصر
با سلام به تمام دوستان

من دیتا بیسی با دو فیلد دارم و میخواهم با یک دکمه رکوردی را با استفاده از

دستور DELETE حذف کنم.

لطفا چگونگی به کار بردن دستورات sql را در یک دکمه به من بگویید.

omid_Ahmadi
جمعه 02 اردیبهشت 1384, 14:18 عصر
خوب دستور sql خودتون رو در SqlCommand.CommandText قرار بدید بعد از متد ExecuteNonQuery برای اجرای دستور در بانک اطلاعاتی در یکی از eventهای کلید استفاده کنید.

smhjm
جمعه 02 اردیبهشت 1384, 19:14 عصر
میشه بیشتر توضیح بدید من این کار را میکنم ولی نمی شود:
sqlDataAdapter1.DeleteCommand.CommandText="DELETE FROM Tab1 WHERE ID=1"
sqldataAdapter1.DeleteComand.ExcuteNOnQuery();

omid_Ahmadi
جمعه 02 اردیبهشت 1384, 20:59 عصر
خیلی واضحه.
به کد زیر توجه کنید:

SqlConnection connection = new SqlConnection("integrated security=SSPI;persist security info=True;initial catalog=Contacts");
SqlCommand command = new SqlCommand("DELETE FROM TableName WHERE Conditions",connection);
connection.Open();
command.ExecuteNonQuery();
connection.Close();