PDA

View Full Version : Tree Viewdiba_gh
جمعه 16 بهمن 1388, 15:02 عصر
با سلام:
در یک Tree View چه طور می توان گفت که: 1- مثلا اگر Node1 انتخاب شد برو به Table1 در دیتابیس و اگر Node2 انتخاب شد برو به Table2 در دیتابیس؟

2- هر نود در Tree View چند child دارد که عنوان هر کدام از این child ها یک فیلد در دیتابیس می شود. حال چگونه می توان در دستور insert گفت که child انتخاب شده را قرار بده در فیلد x

objcommand1.Parameters.AddWithValue("x", ??????);

#aliyari_C
شنبه 17 بهمن 1388, 00:01 صبح
سلام
برای جواب اولت دو راه داری
1.اول می توانی به وسیله Event خود treeview پیاده سازی رو انجام داد.
ت که child انتخاب شده را قرار بده در فیلد x


treev_AfterSelect_1(object sender,treeviewEventArgs e)
{
str_sql=e.node.text;
}

2.می تونی به وسیله یکی از خصوصیت ها خود treeview پیاده سازی اش کرد.

str_sql=treeview.selectedNode.text;

در جواب سوال بعدی شما باید بگویم که هر Node بی شمار Child و فقط یک Parent می تواند داشته باشد
و برای اضاف کردن یک Node که آن را در TreeView قبلا اضافه کردیم باید بگویم که Table شما باید دارای سه Column باشد اولی (ID (key و NameNode و IDParent
که وقتی خواستی یک Node را در جدول اضافه کنی فقط IDParent گره مورد نظر برابر ID والد Node مورد نظر است.
البته اگر سوالی در مورد خواندن و نوشتن در Table داشتی ما در خدمتیم!؟
موفق باشی


چون به دریا می توانی راه یافت سوی یک قطره چرا باید شتافت