PDA

View Full Version : کار با join در threadهاhhojjatt
پنج شنبه 22 بهمن 1388, 17:52 عصر
با سلام من یک کنترل سفارشی در wpf که دارای یک کانواس است درست کردم و در یک فرم معمولی ویندوز از ان استفاده می کنم می خواهم دایره را مانند paint در کانواس رسم کنم و از thread ها استفاده کنم برای همین یک کلاس دیگه برای رسم دایره در داخل همان فایل کنترل سفارشی xaml.cs ایجاد کردم حالا وقتی می خواهم از ان کلاس یک تعریف استاتیک به صورت سراسری ایجاد کنم و بعد یک thread به صورت سراسری ایجاد کنم برای کل کنترل سفارشی که ایجاد کردم ایراد می گیره( the type initializer for کنترل سفارشی threw an exception)و اینطوری نمی تونم از دستور join استفاده کنم اگه از دستور join هم استفاده نکنم ایراد میگیره و میگه این دایره مال یک thread دیگه است هر فکری باشه که بتونم از thread ها برای رسم شکل استفاده کنم متشکر می شم

hhojjatt
جمعه 23 بهمن 1388, 12:56 عصر
اگه کسی بتونه بگه که چطوری از یک تابع که یک دایره رسم می کنه بتونم دوباره استفاده کنم تا ایراد نگیره و نگه این دایره مال یک thread دیگه است متشکر می شوم