PDA

View Full Version : ساختن یک viewzehs_sha
پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384, 21:04 عصر
سلام چگونه می توانم توسط برنامه یک view در بانک اطلاعاتی بسازم

shayan_re
جمعه 23 اردیبهشت 1384, 00:56 صبح
با استفاده از CommandText یک sqlCommand میتونید این کارو انجام بدید

فاطمه هاشمیان
جمعه 23 اردیبهشت 1384, 01:08 صبح
با استفاده از RowFilter یک DataView هم میتونید این کار رو انجام بدید

shayan_re
شنبه 24 اردیبهشت 1384, 13:11 عصر
با استفاده از RowFilter یک DataView هم میتونید این کار رو انجام بدید
با استفاده از RowFilter یک DataView نمیشه در Data Base یه View ساخت.ایشون ذکر کردن
یک view در بانک اطلاعاتی بسازم

zehs_sha
شنبه 24 اردیبهشت 1384, 14:30 عصر
پس چیکار کنم من نفهمیدم چگونه می شود یه مثالی چیزی بابا ؟

aidinwashere
شنبه 24 اردیبهشت 1384, 14:33 عصر
با استفاده از RowFilter یک DataView نمیشه در Data Base یه View ساخت
این عمل هم در Database نمیسازد و بطور موقت روی سرور و نه Database یک View میسازد.
تا نظر اهل فن چه باشد. :oops:

zehs_sha
شنبه 24 اردیبهشت 1384, 17:40 عصر
با استفاده از CommandText یک sqlCommand میتونید این کارو انجام بدید

خواهش مندم مثال بزنید

aidinwashere
یک شنبه 25 اردیبهشت 1384, 00:52 صبح
CREATE VIEW NoTable AS
SELECT GETDATE() AS CurrentDate,
@@LANGUAGE AS CurrentLanguage,
CURRENT_USER AS CurrentUser
:موفق: