PDA

View Full Version : چگونگی تشخیص button کلیک شدهdaneshjo IT
شنبه 07 فروردین 1389, 20:11 عصر
باسلام،

Editor ساده ای داریم که از صفحه ای تشکیل شده است شامل یک سری button ، که با کلیک کردن بر هر کدام از button ها متن مشخصی در صفحه چاپ میشود.

چگونه میتوان فهمید که کدام button کلیک شده تا متن مورد نظر را بر روی صفحه چاپ کنیم؟؟

باتشکر،

exlord
یک شنبه 08 فروردین 1389, 11:15 صبح
<input type="button" id="btn1" onclick="getBtn(this.id);"/><script language="javascript" type="text/javascript">
function getBtn(btnid) {
switch (btnid) {
case 'btn1':
break;
case 'btn2':
break;
default:
break;
}
}
</script>

daneshjo IT
دوشنبه 09 فروردین 1389, 12:02 عصر
از پاسخی که دادین ممنون، ولی برای من درست عمل نکرد.
هنگامی که تمامی کدها در یک فایل قرار دارد با کلیک کردن بر روی هر button یک صفحه سفید ظاهر میشود .(در ادامه کد را قرار دادم)
برای حل مشکل به نظرم باید صفحه را به 2 ، frame تقسیم کرد ، یک بخش برای button ها و یک بخش هم برای چاپ نوشته ها، درسته؟؟
<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function getBtn(btnid) {
switch (btnid) {
case 'btn1':
document.writeln("<html>");
break;
case 'btn2':
document.writeln("<body>");
break;
case 'btn3':
document.writeln("<head>");
break;
case 'btn4':
{
document.writeln("</body>");
document.writeln("</html>");
}
break;
default:
document.writeln("no button click");
break;
}
}
</script>
<form>
<br/><br/>
<input type="button" id="btn1" value="start" onclick="getBtn(this.id);"/>
<input type="button" id="btn2" value="body" onclick="getBtn(this.id);"/>
<input type="button" id="btn3" value="list" onclick="getBtn(this.id);"/>
<input type="button" id="btn4" value="end" onclick="getBtn(this.id);"/>
</form>
</body>
</html>

exlord
دوشنبه 09 فروردین 1389, 13:06 عصر
document.getElementById('body').innerHTML = "<html>";

<div id='body'></div>

daneshjo IT
چهارشنبه 11 فروردین 1389, 02:34 صبح
باتشکر از پاسخ های مختصر شما.
یک اشکال دیگری که دارم این است :
یک button به نام head در برنامه قرار دارد که با کلیک کردن بر روی آن یک پنجره(prompt) باز شده و از کاربر title را گرفته و با کلیک بر روی ok ، قطعه کد زیر باید در صفحه چاپ شود:
<head>
<title>
title1
</title>
</head>


چگونه می توانم این را پیاده سازی کنم؟ (با توجه به پست اول)

exlord
چهارشنبه 11 فروردین 1389, 09:54 صبح
var title = prompt("Input the page Title ... ", "Page Title");

daneshjo IT
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1389, 11:37 صبح
drop-down منویی به منظور تعیین رنگ زمینه در برنامه موجود است که می خواهیم با انتخاب گزینه مربوطه اطلاعات آن (value) در قسمت تگ body به عنوان یکی از attribute آن به صورت زیر نوشته شود.


<body bgcolor="#fee224">


<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function getBtn(btnid) {
var boad=document.getElementById("board");
switch (btnid) {
case 'btn2':
board.innerHTML+="&nbsp&nbsp&lt;body&gt;<br/>";
break;
default:
board.innerHTML+="Not click";
break;
}
}
</script>
<form>
Select the background text color below:
<select name="select">
<option value="#ffffff">White</option>
<option value="#fac3ff">Purple</option>
<option value="#fced02">Yellow</option>
</select>
<input type="button" id="btn2" value="Add Selected Colors" onclick="getBtn(this.id);"/>
<div id="board"></div>
</form>
</body>
</html>
چگونه میتوان این را اعمال کرد؟