PDA

View Full Version : اجرای Store procedurejas1387
دوشنبه 09 فروردین 1389, 11:04 صبح
سلام

من یک Store procedure برای insert نوشته ام که 5 پارامتر دارد چگونه باید آن را در C# اجرا کنم ؟

keivan mousavi
دوشنبه 09 فروردین 1389, 12:30 عصر
این برنامه رو بگیر اگر جاییش رو متوجه نشدی بگو

jas1387
دوشنبه 09 فروردین 1389, 13:16 عصر
سلام دوست عزیزSqlTransaction tr = con.BeginTransaction();


این SqlTransaction چیه دیگه ؟

من فقط با مفاهیم Dataset ، sqlcommand ، sqldataAdapter آشنا بودم

یه سوال دیگه میشه توی کد زیر نوع داده ای فیلد را قرار نداد؟ ( چون وقت گیر هست )


cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = id;

keivan mousavi
دوشنبه 09 فروردین 1389, 13:27 عصر
ین SqlTransaction چیه دیگه ؟


SqlTransaction میگه که اگر یکی از داده ها خطا داشت مثالاً از نوع int بوده ولی کاربر از نوع string وارد کرده و یا هر اتفاقی که باعث بشه یکی از data ها ارسال نشه مثلاً ارتباط قطع بشه از فرستادن کل data های دیگر صرف نظر کن

jas1387
دوشنبه 09 فروردین 1389, 18:39 عصر
سلام دوست عزیز

تفاوت add و AddWithValue در Parameters مربوط به sqlcommand چی هست ؟


cmd.Parameters.AddWithValue
cmd.Parameters.Add

naser2009
دوشنبه 09 فروردین 1389, 19:51 عصر
سلام دوست عزیز

تفاوت add و AddWithValue در Parameters مربوط به sqlcommand چی هست ؟


cmd.Parameters.AddWithValue
cmd.Parameters.Add
سلام دوسته من
شما میتونی با AddWithValue مقدار یک object رو مستقیما به یک پارامتر sql نسبت بدی
مثلا مقدار textbox رو بفرستی مستقیما
cmd.Parameters.AddWithValue("@name",txtname.text)
و به قوله خود شما دیگه نوعشم تعیین نکنی
ولی هنگامی که شما میخواهی مثلا یک پارامتر از نوع output داشته باشی باید نوعشو و جهتشو(یعنی که یک پارامتره خروجی هست رو) تعیین کنی اینطوری

cmd.Parameters.Add("@userid",SqlDbType.BigInt).Direction=ParameterDirection.Ou tput;
:لبخندساده: