PDA

View Full Version : سوال: combobox فارسيa.mahdi.h
شنبه 14 فروردین 1389, 16:11 عصر
چگونه مي توان در C#‎ مقادير يك combobox را فارسي كرد؟
يعني در مثال، در برنامه از enum استفاده شده كه مقادير :lom,mid,high را داراست؛
من مي خواهم در combobox مقادير :كم ،متوسط و زياد ديده شود؟
نمونه :
comboBox1.Items.Add(System.Drawing.Drawing2D.Smoot hingMode.HighSpeed);

SmoothingMode از نوع enum است.

:متفکر:

hamid67fathi
شنبه 14 فروردین 1389, 16:40 عصر
زمانی که داری enum رو ميسازی از attribute به نام description استفاده کن.


enum subtype
{
[Description("قدرتی")]
ghodrati = 1,
[Description("آمپری")]
amperi = 2
}

a.mahdi.h
دوشنبه 16 فروردین 1389, 10:47 صبح
با تشكر از hamid67fathi ؛

اما فراموش كردم كه بگم enum قبلا نوشته شده و اجازه تعريف و يا تغيير در كد هاي آن نيست
ما فقط مي توانيم از آن استفاده كنيم!

:اشتباه:

hamid67fathi
جمعه 31 اردیبهشت 1389, 20:13 عصر
دوست من اگه شما ميخواهيد معادل فارسی هرکدم از value ها رو نمايش بديد ، حتماً بايد در جايی اونارو ذخيره کرده باشيد.
يعنی به ازای هر کدوم از مقادير enum ها خودتون معادلش رو به صورت فارسی داشته باشيد تا در موقع پر کردن Combo جای گذاری کنيد.