PDA

View Full Version : سوال: گرافیک در سی شارپarticle
پنج شنبه 19 فروردین 1389, 14:10 عصر
من می خواهم بر روی یک صفحه که به صورت mdiparent (صفحه پدر و فرزند میباشد) بر روی صفحه فرزند یک سری اشکال ترسیم نمایم اما زسم را انجام نمی دهد کیسی می تون من را راهنمایی کن در ضمن با این کار می خواهم یک بر نامه ترسیم گرافیکی ابیجاد نمایم

mohammad diba
پنج شنبه 19 فروردین 1389, 15:48 عصر
تویه چه رویدادی تعریف می کنی؟

article
شنبه 21 فروردین 1389, 07:59 صبح
توی هر رویدادی که می نویسم این کار را انجام نمیدهد