PDA

View Full Version : استفاده از توابع Mousepar_parvaz
شنبه 28 فروردین 1389, 11:10 صبح
می خواهم برای object زیر در زمان اجرا توابع mouse را تعریف کنم.
Graphics g =this.CreateGraphics();
g.Clear(this.BackColor);
Bitmap curBitmap = new Bitmap("D:/1.jpg");
g.DrawImage(curBitmap, 0, 0, 200, 200);
drag = false;

لطفا راهنمایی فرمایید.
توابع MouseDown ، MouseUp ، MouseMove

mohammad meta
شنبه 28 فروردین 1389, 11:50 صبح
دوست عزیز
شما باید با مفهوم delegate و event ها آشنا با شید شما باید حرکت موس را زیر نظر داشته باشید .هر وقت که x,y موس در داخل graphic بود یک event را raise کنی .چون کنترل ویندوزی نیست باید خودتان رویدادش را بنویسید.
به pdf آقای هاشمیان فصل گرافیک مراجعه کنید .

par_parvaz
شنبه 28 فروردین 1389, 12:11 عصر
من این فایل رو پیدا نکردم.
امکان داره لینک رو مشخص کنید؟

mohammad meta
شنبه 28 فروردین 1389, 12:18 عصر
اینم لینک :
http://www.farsiebook.com/ebook/7359.htm

par_parvaz
شنبه 28 فروردین 1389, 12:41 عصر
سوال اینجاست که چطور می توان برای Graphics g =this.CreateGraphics(); تابع mouse تعریف کرد. چون آن را به عنوان یک کنترل نمی شناسد.

par_parvaz
شنبه 28 فروردین 1389, 12:44 عصر
در ضمن فایل راهنما رو هم خوندم. تابع زیر را دارد:

private void btnSayHello_MouseEnter(object sender,
EventArgs e)
{
// Change the Button text
btnSayHello.Text = "The Mouse is here!";
}

من هم می خواهم این تابع را برای g تعریف کنم.

در تابع load سه تابع MouseDown ، MouseUp ، MouseMove با ورودی g فراخوانی شود.