PDA

View Full Version : مشکلی با فایل متنیsaed2006
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1389, 10:56 صبح
با دستور زیر


t = new FileInfo(path);
t.CreateText();یک فایل متنی میسازم
و با


StreamWriter Tex = t.AppendText();
Tex.Write(Str);
Tex.Close();
اطلاعاتی داخلش میریزم
ولی با خطای


The process cannot access the file 'C:\Documents and Settings\majid\Desktop\sa.tap' because it is being used by another process

saed2006
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1389, 11:06 صبح
اقا لطفا یکی کمک کنه نیاز فوری دارم

mostafah110
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1389, 11:09 صبح
مشکل از path میباشد....
می تونید در یک مکان دیگر ذخیره کنید؟

saed2006
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1389, 14:59 عصر
نه اگه فایلی وجود داشت باید overwite بشه

Marzieh_A
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1389, 17:54 عصر
خط ایجاد فایل متنی رو اینجوری تغییر بده.

t.CreateText().Close();
یعنی بعد از ایجاد فایل باید اون رو Close کنی.