PDA

View Full Version : سوال: اجرای برنامه در شبکهghameshloe
پنج شنبه 02 اردیبهشت 1389, 19:40 عصر
با سلام
من می خوام برنامه ای بنویسم که این برنامه شامل چندین ترد می باشد که هر کدام از این ها (ترد ها) روی یکی از سیستم های موجود در شبکه که ت وانایی اجرای آن را دارد اجرا شود .

FastCode
جمعه 03 اردیبهشت 1389, 00:33 صبح
من که نفهمیدم.دوستانی که فهمیدن یکم توضیح بدن یا خود آقای ghameshloe یکمقدار بیشتر توضیح بدن تا دوستان بهتر متوجه بشن.

ghameshloe
جمعه 03 اردیبهشت 1389, 14:50 عصر
با سلام مجد د

در بعضی از برنا مه های سنگین که روی شبکه ها در حال اجرا می باشند برای اینکه برنامه بتواند به راحتی اجرا شود از سایر پردازنده های موجود در شبکه برای اجرا شدن برنامه استفاده می شود
به عنوان مثال : برنامه به تردها تقسیم بندی می شود که می توان هر ترد را روی سیستم های انتخابی اجرا کرد

FastCode
جمعه 03 اردیبهشت 1389, 15:46 عصر
با سلام مجد د

در بعضی از برنا مه های سنگین که روی شبکه ها در حال اجرا می باشند برای اینکه برنامه بتواند به راحتی اجرا شود از سایر پردازنده های موجود در شبکه برای اجرا شدن برنامه استفاده می شود
به عنوان مثال : برنامه به تردها تقسیم بندی می شود که می توان هر ترد را روی سیستم های انتخابی اجرا کرد

نه.
پردازشهای سنگین به چند دسته تقسیم میشن و بین computerهای عضو cloud تقسیم میشن و به سرور برمیگردن.
و سرور نتیجه رو میده به clientی که درخواست رو فرستاده.
به این کار هم میگن cloud-computing.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing