PDA

View Full Version : سوال در مورد c#aminnet2
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 01:56 صبح
با سلام خدمت دوستان

من برای برنامه نوسی درموارد زیر گیر کردم اگه ممکنه منو راهنمائی کنید

- نوشتن برنامه ای که مثلث پاسکال خیام را با فشردن باتن در یک text box چاب کنه
- برنامه که n عدد اول سری فیبناچی را در یک lest box ایجاد کند
- برنامه ای که n و m را از ورودی گرفته و سری زیر را حساب کند

gwbasic
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 07:24 صبح
دوست عزیز بهتره خودت اول تلاش کنی بعد اگه مشکلی داشتی سوال کنی
فکر نمی کنم اینجا جای مناسبی برای حل تمرینات دانشگاهی باشه

ozzy_mra
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 08:23 صبح
با سلام خدمت دوستان

من برای برنامه نوسی درموارد زیر گیر کردم اگه ممکنه منو راهنمائی کنید

- نوشتن برنامه ای که مثلث پاسکال خیام را با فشردن باتن در یک text box چاب کنه
- برنامه که n عدد اول سری فیبناچی را در یک lest box ایجاد کند
- برنامه ای که n و m را از ورودی گرفته و سری زیر را حساب کندجواب سوالات رو تو بخش C++ و pascal میتونی پیدا کنی که با کمی تغییر به C# برشگردونی

aminnet2
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 11:18 صبح
تو رو خدا اگه میتونید کمک کنید با تو ضیحات که یاد بگیرم

aminnet2
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 19:34 عصر
سلام
برای سوال اولی اینطوری نوشتم ولی با c# وارد زیاد نیستم اگه ممکنه هر جاش که ناقص هست و نیاز به تبدیل داره کمکم کنید
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
int fact (int);
int fact2(int);
int fact3(int);
int main()
{
int i,j,k,num,a[200];
cout<<"enter a num:";
cin>>num;
for(i=0;i<num;i++){
cout<<"\n";
for(k=0;k<=num-i;k++)
cout<<" ";

for(j=0;j<=i;j++){
a[j]=fact(i)/((fact(j))*(fact(i-j)));
cout<<a[j];
cout<<" ";
}
}
getch();
return 0;
}
//////////////////////////////
int fact(int n){
if(n!=0)
return n*fact(n-1);
else
return 1;
}

aminnet2
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 19:35 عصر
اما برای سوال دومی اینطوری نوشتم ولی با c# وارد زیاد نیستم اگه ممکنه هر جاش که ناقص هست و نیاز به تبدیل داره کمکم کنید
اينم n جمله اول فيبوناچي رو حساب ميکنه !
کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h >
main(){
int x=1;
int y=1,z=0;
int n;
cout <<"\n enter number:";
cin >>n;
cout<<x;
cout <<y;
for (int i=2;i<n;i++){
z=x+y;
x=y;
y=z;
cout<<z;
}
getch();
}

aminnet2
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 19:35 عصر
و اما برای سوال سومی n , m را از ورودی بگیره و چون زیکما هست و i-j باید تقسیم بر جذر i+j بشه نمیدونم چی کار باید بکنم