PDA

View Full Version : سوال: خالی کردن دیتاگرید فقط با زدن یه دکمهmsozan
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 09:00 صبح
سلام
با چه کدی میتونیم تمامی رکورد های یه دیتاگرید رو پاک کنیم نه سطر به سطر

m0rteza
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 09:18 صبح
datagrid.DataSource=null

ozzy_mra
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 09:19 صبح
سلام
با چه کدی میتونیم تمامی رکورد های یه دیتاگرید رو پاک کنیم نه سطر به سطر

با دستور dataset.clear() محتویات دیتا ستت پاک میشه و بعد datasource دیتا گریدتو برابر دیتا ست جدید قرار بده مثلاً

dataSet ds=new Dataset();
ds.clear();
DataGridView1.DataSource=ds;

shahab_ss
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 09:21 صبح
Datagridview1.Rows.Clear();

msozan
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 09:33 صبح
کد Datagridview1.Rows.Clear() که خطا میده

shahab_ss
دوشنبه 06 اردیبهشت 1389, 09:39 صبح
در صورتی که گرید به یک دیتا سورس بایند شده باشه ، از این طریق نمیشه اون رو پاک کرد.
در این حالت روش هایی که دوستان گفنتد مشکل شما رو حل میکنه.
شما اگر نحوه پر کردن گرید رو در کد خودت میگفتی جواب دقیق تری دریافت میکردی.

موفق باشی