PDA

View Full Version : استفاده از زبان های functionaladinochestva
چهارشنبه 08 اردیبهشت 1389, 08:17 صبح
خوب برام جالب بود ببینم تو ایران کسی برای پروژه production از زبان های functional استفاده کرده ؟
(scala , Clojure, f# ,..(