PDA

View Full Version : تبدیل مبلغ عددی به مبلغ حروفیpivanda
شنبه 11 اردیبهشت 1389, 23:18 عصر
این فایل برای نرم افزار های حسابداری و به طور عموم برای محیط هایی که با ثبت مبالغ پولی در ارتباط هستند مفید میباشد.با توجه به عدد ورودی(که میتواند تا 999.999.999.999 باشد) متنی را که معادل حروفی آن میباشد بر میگرداند.طریقه استفاده در دات نت :Solution Explorer -> Right Click -> Add Reference… -> Browse Tab -> انتخاب فایلدر محیط کد نویسی هر جا که نیاز به این کامپوننت بود به شکل زیر آنرا فراخوانی کنید :new Hosseini.Money().GetAlphabeticPrice(ulong YourNumber)به عنوان مثال برای دریافت مقدار از ورودی متنی و نمایش آن به شکل زیر عمل کنید :

MessageBox.Show(new Hosseini.Money().GetAlphabeticPrice(System.UInt64. Parse(textBox1.Text)));وقوع خطا و یا انتقاد خود را برای بهتر شدن کامپوننت با من در میان بگذارید.

اَرژنگ
یک شنبه 12 اردیبهشت 1389, 03:55 صبح
اینجا یک جایه آموزشیه، سورس کد را هم بفرستید. بدانه سورس هیچ جایه پیشروی نیست.این فایل برای نرم افزار های حسابداری و به طور عموم برای محیط هایی که با ثبت مبالغ پولی در ارتباط هستند مفید میباشد.با توجه به عدد ورودی(که میتواند تا 999.999.999.999 باشد) متنی را که معادل حروفی آن میباشد بر میگرداند.طریقه استفاده در دات نت :Solution Explorer -> Right Click -> Add Reference… -> Browse Tab -> انتخاب فایلدر محیط کد نویسی هر جا که نیاز به این کامپوننت بود به شکل زیر آنرا فراخوانی کنید :new Hosseini.Money().GetAlphabeticPrice(ulong YourNumber)به عنوان مثال برای دریافت مقدار از ورودی متنی و نمایش آن به شکل زیر عمل کنید :

MessageBox.Show(new Hosseini.Money().GetAlphabeticPrice(System.UInt64. Parse(textBox1.Text)));وقوع خطا و یا انتقاد خود را برای بهتر شدن کامپوننت با من در میان بگذارید.

mohsensaghafi
یک شنبه 12 اردیبهشت 1389, 04:28 صبح
سلام دوست عزیز.

اینجا یک جایه آموزشیه، سورس کد را هم بفرستید. بدانه سورس هیچ جایه پیشروی نیست.
کاملا موافق هستم. لطفا سورس کد رو هم اضافه کنید.

pivanda
یک شنبه 12 اردیبهشت 1389, 11:25 صبح
فایل رو اصلاح کردم چند تا ایراد داشت.در مورد کد هم در اولین فرصت کد رو قرار میدیم تا دوستان واسه بهتر شدنش نظر بدن