PDA

View Full Version : استفاده از MediaPlayer بدون دیدن آنFarhad-Csharp
دوشنبه 09 خرداد 1384, 03:25 صبح
باسمه تعالی
عنوان مقاله :
استفاده از Media Player بدون دیدن آن

شاید تا به حال بارها خواسته باشید برنامه ای بنویسید که یک موسیقی از هارد کامپیوتر شما را فراخوانی کرده و بخواند . ولی پس از اجرای برنامه و پس از این فراخوانی می بینید پنجره Media Player باز می شود و صفحه مانیتور شما را پر می کند و شکل نامناسبی به برنامه شما می دهد .
شما با روشی که در زیر آمده است می توانید Media Player را اجرا کنید و از صدای آن استفاده کنید بدون اینکه ظاهر آن را بینید .
ابتدا یک پروژه Windows Applicationایجاد کرده و دو Button به فرم اضافه کنید. سپس یک Process از برگه ToolboxComponentبه فرم اضافه کنید.
روی Process کلیک کنید تا انتخاب شود اکنون در برگه
Properties علامت مثبت کنار گزینهStartInfo را کلیک کنید تا بصورت گسترده نمایش داده شود . اکنون از قسمت Filename موسیقی مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین در قسمت WindowStyle گزینه Hidden را انتخاب کنید. button1 جهت شروع موسیقی و button2 جهت خاتمه موسیقی و بستن برنامه استفاده می شود . در click این دو button کدهای زیر را بنویسید :
Private void button1_Click(object sender,System.EventArg e
}
;()process1.Start
{

Private void button2_Click(object sender,System.EventArg e
}
; () process1.Kil ;()Application.Exit
{
اکنون برنامه شما آماده اجرا است .
اگر پس از اجرا , موسیقی شما توسط نرم افزار دیگری مانند,winamp JetAudio یا هر برنامه دیگری اجرا شد مایوس نشوید .
به سراغ فایل موسیقی مورد نظر در هارد بروید و به روش زیر تنظیمات آنرا به گونه ای قرار دهید تا همیشه توسط برنامهMediaPlayer اجرا شود :
راست کلیک روی فایل موسیقی/ open whit/Choose program/
انتخاب Mediaplayer/ زدن تیک گزینه Always Use
توصیه می شود در دستورات button2 از try , catch استفاده شود تا اگر بدون اجرای موسیقی خواستید برنامه را ببندید با خطا مواجه نشوید .
در ضمن روشن کردن Speaker کامپیوتر را فراموش نکنید!!!
با آرزوی موفقیت شما !

فرهاد دانش مقدم .
عضو در سایت به نام Farhad-Csharp .
Email: f_1102001@yahoo.com